02 července, 2020

Přínos zejména obcím

Nejmodernější metody nejen čištění odpadů využijí nejvíce obce při problémech, které jim kanalizace může způsobit. To téměř vždy ohrožuje desítky, či stovky rodin, napojených na veřejnou kanalizační síť. Proto je rychlý a účinný zásah maximálně důležitý. Profesionálové těmito metodami čistí nejrůznější typy stokových profilů, jak kruhové, tak vejčité i občas se ještě vyskytující čtvercového průřezu. Zkušenosti se všemi myslitelnými druhy stok dávají předpoklad pro vysoce kvalitní zásah. A nejde vždy jen o důsledek nejmodernější techniky. Zkušenosti z mnoha zásahů se promítají i do používání mnoha nových postupů, které nejsou ještě třeba obecně známy, ale které již praxe dostatečně prověřila.

Obcím kompletní servis

Pomoc obcím se samozřejmě netýká jen čištění ucpaného potrubí, či stok, nebo jejích oprav. Dobrý hospodář se o svoji stokovou síť musí řádně starat a nechat provádět pravidelné revize, tlakové zkoušky, případně preventivní zásahy. Samozřejmostí pro firmy je i projektování a výstavba nových stokových sítí pro obce, rekonstrukce starých, budování nových přípojek průmyslových zón, nebo nově vzniklých obytných čtvrtí.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

You Might Be Interested In